20.03.2018

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, zaprasza na spotkanie, w trakcie którego omówione będą wyniki finansowe Grupy za 2017 rok.
Termin spotkania: 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godzina 11.00
Miejsce spotkania: Hotel Westin, Warszawa al. Jana Pawła II 21
Zainteresowanych (ze względów organizacyjnych po jednej osobie z danej Instytucji) prosimy
o potwierdzenie przybycia na adres: magdalena.jedynak@sanokrubber.pl